menu

Intro

Innoveer uw ICT

GreenBirdz ziet ICT als een katalysator voor bedrijfsgroei. Het maakt werk efficiënter, gemakkelijker en draagt bij aan een hogere kwaliteit. De recente ontwikkelingen in technologie en ICT hebben een stroomversnelling gegeven aan nieuwe bedrijfstoepassingen. Welke ICT ontwikkelingen bieden u mogelijkheden uw bedrijf duurzamer, effectiever en kosten efficiënter te werken? GreenBirdz helpt haar klanten het maximale uit technologie en ICT te halen.

GreenBirdz heeft voor een overheidsgedomineerde klant de informatie strategie gerealiseerd, welke als onderdeel van de bedrijfsstrategie de basis vormt voor besluitvorming op het gebied van informatievoorziening. Hierin is onder meer bepaald hoe technische objecten in het veld met elkaar, zonder tussenkomst van een operator, communiceren en relevante data melden aan het bedrijf en haar eindklanten. Praktische haalbare toepassingen voor the Internet of Things.

Bij een internationaal opererend B2B bedrijf heeft GreenBirdz een jaarlijkse kostenbesparing gerealiseerd van 25% op het ICT budget. Deze besparing is gerealiseerd door na bepaling van de ICT strategie van een on-premise tailor made IBM platform over te gaan naar flexibele gestandaardiseerde cloud producten, waaronder Gmail voor email, chat en video conferencing, Yammer voor social collaboration en kennis management en SAP Business By Design voor haar wereldwijde boekhouding. GreenBirdz heeft de ICT Strategie geschreven en het project management gevoerd voor deze nieuwe infrastructuur.

GreenBirdz is uw professionele dienstverlener voor vernieuwende ICT.

Wij geven advies over toepasbaarheid van cloud producten,
stellen met u uw ICT en Informatie Strategie op,
begeleiden Change Management trajecten,
beschrijven en berekenen Business Cases voor projecten,
voeren project management uit om de strategie te realiseren en
vervullen interim CIO en IT Management functies.

Neem contact met ons op

/